Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa linii kablowych Sn i nn wraz ze stacją transformatorową dla budynków mieszkalnych w Janowie

Dąbrowa Chełmińska 3.02.2014 r.
 
  
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.] zawiadamiam, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznych linii kablowych Sn i nn wraz ze słupową stacją transformatorową dla zasilania złączy pomiarowych dla budynków mieszkalnych na działkach nr 33/3-5 w m. Janowo – realizacja inwestycji na nieruchomościach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 33/2, 33/3, 33/4, 33/5, 69/2, 69/1, 34/1, 72/4 i 70/1 w obrębie ewidencyjnym Janowo gm. Dąbrowa Chełmińska.
 

W związku z tym można zapoznać się z materiałem dowodowym tej sprawy w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełm. do  dnia 12.02.2014 r. w godzinach urzędowania.
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (3 lutego 2014)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (4 lutego 2014, 09:23:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 670