Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa ścieżek rowerowych w powiecie bydgoskim, chełmińskim i mieście Bydgoszcz.

Dąbrowa Chełmińska  24.01.2014 r.
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
   
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst: Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn.zm.] zawiadamiam, że w dniu 24 stycznia 2014 r. została wydana decyzja administracyjna w sprawie  ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie ścieżek rowerowych w powiecie bydgoskim, chełmińskim i mieście Bydgoszcz – odcinek wzdłuż drogi krajowej nr 80 – od końca mostu na Wiśle (strona południowa) do drogi wojewódzkiej nr 551 i wzdłuż tej drogi, na działkach o nr ewid. 142/2 i 139/4 w miejscowości Strzyżawa, obręb geodezyjny Ostromecko, gm. Dąbrowa Chełmińska.
Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, które należy wnieść za pośrednictwem Wójta Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej w terminie 14 dni od daty ogłoszenia.

metryczka


Wytworzył: Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (24 stycznia 2014)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (24 stycznia 2014, 09:15:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 875