OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowych niskiego napięcia na działkach w miejscowości Gzin

Dąbrowa Chełmińska 16.01.2014 r.
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst Dz. U. z 2012 r. poz. 647z późn.zm.] zawiadamiam, że w dniu 10.01.2014 r. zostało wszczęte na wniosek P. mgr inż. Antoniego Lipińskiego zam. przy ul. Powstańców Śląskich w Bydgoszczy działającego w imieniu i na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu  postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV na działkach nr 196/4, 157/7  I 266 obręb ewidencyjny Gzin Górny w miejscowości Gzin wraz ze złączami kablowo pomiarowymi dla zasilania projektowanego budynku mieszkalnego na działce nr 157/4 i na działce nr 196/3 w miejscowości Gzin gm. Dąbrowa Chełmińska.
 
W związku z powyższym i w oparciu o art. 10 w/w ustawy strony mogą w terminie 7 dni od daty ogłoszenia zapoznać się w tut. Urzędzie z dokumentami oraz składać wnioski i uwagi dot. przedmiotowej inwestycji.
 
 

metryczka


Wytworzył: Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (16 stycznia 2014)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (16 stycznia 2014, 14:21:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 860