OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa drogi gminnej w klasie pieszo-jezdnia w Czarżu

Dąbrowa Chełmińska 10.01.2014 r.
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn.zm.] zawiadamiam, że w dniu 10.01.2014 r. zostało wszczęte na wniosek P. mgr inż. Radosława Ciechackiego Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska działającego w imieniu i na rzecz Gminy Dąbrowa Chełmińska postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę drogi gminnej w klasie pieszo-jezdnia łączącej ulicę Spokojną z ul. Słoneczną w  miejscowości Czarże  na nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnymi działki 241/32 obręb ewidencyjny Czarże,  Gmina Dąbrowa Chełmińska.
 
W związku z powyższym i w oparciu o art. 10 w/w ustawy strony mogą w terminie 7 dni od daty ogłoszenia zapoznać się w tut. Urzędzie z dokumentami oraz składać wnioski i uwagi dot. przedmiotowej inwestycji.

metryczka


Wytworzył: Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (10 stycznia 2014)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (10 stycznia 2014, 10:24:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 877