Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV na działkach położonych w obrębie geodezyjnym Gzin Górny

Dąbrowa Chełmińska 8.01.2014 r.
 
   
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn.zm.] zawiadamiam, że dnia 8.01.2014 r. została wydana decyzja administracyjna w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowę elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi na działkach nr 290/2, 290/3, 290/5, 290/6, 290/7, 290/8, 290/14, 290/15  położonych w obrębie geodezyjnym Gzin Górny gm. Dąbrowa Chełmińska.
 
Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, które należy wnieść za pośrednictwem Wójta Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej w terminie 14 dni od daty ogłoszenia.
 

metryczka


Wytworzył: Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (9 stycznia 2014)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (9 stycznia 2014, 14:48:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1345