OBWIESZCZENIE: decyzja administracyjna w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego- ścieżki rowerowe

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
 
  
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.] zawiadamiam, że została wydana decyzja administracyjna w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie ścieżek rowerowych w powiecie bydgoskim, chełmińskim i mieście Bydgoszcz – odcinek wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 551 –odcinek wzdłuż drogi krajowej nr 80 (od końca mostu na Wiśle (strona południowa) do drogi wojewódzkiej nr 551 i wzdłuż tej drogi na działkach nr 149 i 22 w miejscowości Strzyżawa obręb geodezyjny Ostromecko.
 
Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, które należy wnieść za pośrednictwem Wójta Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej w terminie 14 dni od daty ogłoszenia.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (9 grudnia 2013)
Opublikował: Sławomir Zieliński (9 grudnia 2013, 14:40:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1164