Obwieszczenie: wydano decyzję dot. lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa ścieżek rowerowych {...} wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 551


OBWIESZCZENIE
  Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
 
 
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst: Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn.zm.] zawiadamiam, że w dniu 2 grudnia 2013 r. została wydana decyzja administracyjna w sprawie  ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie ścieżek rowerowych w powiecie bydgoskim, chełmińskim i mieście Bydgoszcz  – odcinek wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 551 – od początku miejscowości Dąbrowa Chełmińska do granicy powiatu chełmińskiego, na działkach o nr ewid. 242/5, 255/3, 256, 257/2, 258 i 269/4 w obrębie geodezyjnym Dąbrowa Chełmińska oraz na działach o nr ewid. 323/9, 323/11, 323/12 i 322/5 w obrębie geodezyjnym Gzin Górny, gm. Dąbrowa Chełmińska.
 
Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, które należy wnieść za pośrednictwem Wójta Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej w terminie 14 dni od daty ogłoszenia.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dabrowa Chełmińska (2 grudnia 2013)
Opublikował: Sławomir Zieliński (3 grudnia 2013, 13:37:44)

Ostatnia zmiana: Sławomir Zieliński (3 grudnia 2013, 13:43:41)
Zmieniono: korekta tytułu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1046