Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa ścieżek rowerowych

Dąbrowa Chełmińska  26.11.2013 r.
   
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.] zawiadamiam, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie ścieżek rowerowych w powiecie bydgoskim, chełmińskim i mieście Bydgoszcz – odcinek wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 551 –odcinek wzdłuż drogi krajowej nr 80 o(od końca mostu na Wiśle (strona południowa) do drogi wojewódzkiej nr 551 i wzdłuż tej drogi na działkach nr 149 i 22 w miejscowości Strzyżawa obręb geodezyjny Ostromecko.
W związku z tym można zapoznać się z materiałem dowodowym tej sprawy w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełm. do  dnia 5.12.2013 r. w godzinach urzędowania.

metryczka


Wytworzył: Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (26 listopada 2013)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (26 listopada 2013, 16:07:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 673