OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV- obręb ewidencyjny Gzin Górny we wsi Gzin

Dąbrowa Chełmińska 26.11.2013 r.
    
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
 
 
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst Dz. U. z 2012 r. poz. 647z późn.zm.] zawiadamiam, że w dniu 21.11.2013 r. zostało wszczęte na wniosek P. Tadeusza Koniecznego reprezentującego firmę PROJ-FIN Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Dworcowej 81/306 w Bydgoszczy działającego w imieniu i na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV  od słupa linii napowietrznej na działce nr 290/3 wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi na działkach nr 290/2, 290/3, 290/5, 290/6, 290/7, 290/8, 290/14 i 290/15  obręb ewidencyjny Gzin Górny we wsi Gzin.
 
W związku z powyższym i w oparciu o art. 10 w/w ustawy strony mogą w terminie 7 dni od daty ogłoszenia zapoznać się w tut. Urzędzie z dokumentami oraz składać wnioski i uwagi dot. przedmiotowej inwestycji.

metryczka


Wytworzył: Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (26 listopada 2013)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (26 listopada 2013, 10:03:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 763