Ogłoszenie o przyjęciu dokumentu przez Radę Gminy Dąbrowa Chełmińska - uchwały Nr XXXII.281.2013 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dąbrowa Centrum 1” gm. Dąbrowa Chełmińska.

Dąbrowa Chełm. 2013-11-25
 
OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
 
Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)
informuję
o przyjęciu przez Radę Gminy Dąbrowa Chełmińska dnia 21 listopada 2013 r. uchwały Nr XXXII.281.2013 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dąbrowa Centrum 1” gm. Dąbrowa Chełmińska.
Z treścią w/w dokumentu wraz z uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 i podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust 3 w/w ustawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej oraz na stronie internetowej gminy.

metryczka


Wytworzył: Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (25 listopada 2013)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (25 listopada 2013, 12:44:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1211