Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa ścieżek rowerowych w powiecie bydgoskim, chełmińskim i mieście Bydgoszcz

Dąbrowa Chełmińska  21.11.2013 r.
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.] zawiadamiam, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie ścieżek rowerowych w powiecie bydgoskim, chełmińskim i mieście Bydgoszcz – odcinek wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 551 – od początku miejscowości Dąbrowa Chełmińska do granicy powiatu chełmińskiego na działkach o numerach ewidencyjnych 242/5, 255/3, 256, 257/2, 258 i 269/4 w obrębie geodezyjnym Dąbrowa Chełmińska oraz na działkach o numerach ewidencyjnych 323/9, 323/11, 323/12 i 322/5 w obrębie geodezyjnym Gzin Górny.
 
W związku z tym można zapoznać się z materiałem dowodowym tej sprawy w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełm. do  dnia 29.11.2013 r. w godzinach urzędowania.
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (21 listopada 2013)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (21 listopada 2013, 15:41:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 738