Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa sieci wodociągowej na działkach w obrębie geodezyjnym Dąbrowa Chełmińska i Bolumin

Dąbrowa Chełmińska 18.11.2013 r.
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst: Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn.zm.] zawiadamiam, że w dniu 18 listopada 2013 r. została wydana decyzja administracyjna w sprawie  ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej na działce o nr ewidencyjnym 311 w obrębie geodezyjnym Dąbrowa Chełmińska oraz na działkach o nr ewidencyjnym 10/1, 23/1 w obrębie geodezyjnym Bolumin, gm. Dąbrowa Chełmińska.
 
Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, które należy wnieść za pośrednictwem Wójta Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej w terminie 14 dni od daty ogłoszenia.

metryczka


Wytworzył: Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (18 listopada 2013)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (18 listopada 2013, 11:19:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1169