Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV na działkach położonych w obrębie geodezyjnym Wałdowo Król.

Dąbrowa Chełmińska 5.11.2013 r.
   
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst: Dz. U. z 2012 r. poz. 647] zawiadamiam, że w dniu 5 listopada 2013 r. została wydana decyzja administracyjna w sprawie  ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi na działkach nr 53/7, 53/8, 53/9, 53/10, 53/11, 52/1, 52/2  położonych w obrębie geodezyjnym Wałdowo Królewskie gm. Dąbrowa Chełmińska.
 
Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, które należy wnieść za pośrednictwem Wójta Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej w terminie 14 dni od daty ogłoszenia.

metryczka


Wytworzył: Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (5 listopada 2013)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (5 listopada 2013, 08:35:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1277