OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ścieżek rowerowych

Dąbrowa Chełmińska 31.10.2013 r.
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.] zawiadamiam, że w dniu 30.10.2013 r. zostało wszczęte na wniosek P. Wiesława Łuszyńskiego działającego w imieniu i na rzecz Powiatu Bydgoskiego postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę ścieżek rowerowych w powiecie bydgoskim, chełmińskim i mieście Bydgoszcz - odcinek wzdłuż drogi krajowej Nr 80 od końca mostu na Wiśle (strona południowa) do drogi wojewódzkiej nr 551 i wzdłuż tej drogi na działkach nr 149 i 22 obręb geodezyjny Ostromecko gmina Dąbrowa Chełmińska.
 
W związku z powyższym i w oparciu o art. 10 w/w ustawy strony mogą w terminie 7 dni od daty ogłoszenia zapoznać się w tut. Urzędzie z dokumentami oraz składać wnioski i uwagi dot. przedmiotowej inwestycji.
 
 

metryczka


Wytworzył: Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (31 października 2013)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (31 października 2013, 12:40:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1061