Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa sieci wodociągowej na działkach w obrębie geodez. Dąbrowa Chełm. i Bolumin.

Dąbrowa Chełmińska 31.10.2013 r.
 
    
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst Dz. U. z 2012 r. poz. 647] zawiadamiam, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej na działce o nr ewid. 311 w obrębie geodezyjnym Dąbrowa Chełmińska oraz na działkach o nr ewid. 10/1 i 23/1 w obrębie geodezyjnym Bolumin, gm. Dąbrowa Chełmińska.
 W związku z tym można zapoznać się z materiałem dowodowym tej sprawy w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełm. do  dnia 15.11.2013 r. w godzinach urzędowania.
 

metryczka


Wytworzył: Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (31 października 2013)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (31 października 2013, 10:07:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1063