Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego-zagospodarowanie terenu na cele sportowo-rekreacyjne na działce nr 167/1 obręb geodezyjny Ostromecko

Dąbrowa Chełmińska 21.10.2013 r.
 
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst: Dz. U. z 2012 r. poz. 647] zawiadamiam, że została wydana decyzja administracyjna w sprawie  ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zagospodarowaniu terenu na cele sportowo-rekreacyjne z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi oraz rewitalizacji istniejącego zbiornika wodnego na działce nr 167/1 obręb geodezyjny Ostromecko, gm. Dąbrowa Chełmińska
 
Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, które należy wnieść za pośrednictwem Wójta Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej w terminie 14 dni od daty ogłoszenia.

metryczka


Wytworzył: Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (21 października 2013)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (21 października 2013, 14:16:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1369