OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowę wodociągu obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska (ul. Wyzwolenia) oraz działek obręb geodezyjny Bolumin.

Dąbrowa Chełmińska14.10.2013 r.
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.] zawiadamiam, że w dniu 10.10.2013 r. zostało wszczęte na wniosek P. mgr inż. Andrzeja Rożek właściciela firmy Usługi Projektowe mgr inż. Andrzej Rożek z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Stawowej 68A działającego w imieniu i na rzecz Gminy Dąbrowa Chełmińska postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę wodociągu PE Ø160 długości 1096 m na nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnymi działki 311 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska (ul. Wyzwolenia) oraz działek 10/1 i 23/1 obręb geodezyjny Bolumin,  Gmina Dąbrowa Chełmińska.
 
W związku z powyższym i w oparciu o art. 10 w/w ustawy strony mogą w terminie 7 dni od daty ogłoszenia zapoznać się w tut. Urzędzie z dokumentami oraz składać wnioski i uwagi dot. przedmiotowej inwestycji.
 

 

metryczka


Wytworzył: Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (14 października 2013)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (14 października 2013, 10:08:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1097