Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego-zagospodarowanie terenu na cele sportowo-rekreacyjne obręb geodezyjny Ostromecko.

Dąbrowa Chełmińska 7.10.2013 r.
              
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.] zawiadamiam, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zagospodarowaniu terenu na cele sportowo-rekreacyjne z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi oraz rewitalizacja  istniejącego zbiornika wodnego na działce nr 167/1 obręb geodezyjny Ostromecko.
 
W związku z tym można zapoznać się z materiałem dowodowym tej sprawy w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełm. do  dnia 18.10.2013 r. w godzinach urzędowania.

metryczka


Wytworzył: Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (7 października 2013)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (7 października 2013, 12:38:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 902