Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia-obręb geodezyjny Wałdowo Król.

Dąbrowa Chełm. 2013-10-03
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska  
 
                        W nawiązaniu do prowadzonego postępowania administracyjnego znak: ZP.6733.9.1.3.2013.MK w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi na działkach nr ew. 53/7, 53/8, 53/9, 53/10, 53/11, 52/1, 52/2 położonych w obrębie geodezyjnym Wałdowo Królewskie, informuję, że został zebrany materiał dowodowy w niniejszej sprawie.
 
            Stosownie do art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego(jednolity tekst: Dz. U. z 2013 r., poz. 267), organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
W związku z tym można zapoznać się z materiałem dowodowym tej sprawy w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej w godzinach urzędowania, w terminie 14 dni od daty ogłoszenia.

metryczka


Wytworzył: Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (3 października 2013)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (3 października 2013, 12:05:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 992