OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ścieżek rowerowych w powiecie bydgoskim, chełmińskim i mieście Bydgoszcz

Dąbrowa Chełmińska  02.10.2013 r.
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst: Dz. U. z 2012 r., poz. 647) zawiadamiam, że w dniu 16 września 2013 r. (wniosek uzupełniony  27.09.2013 r.) zostało wszczęte na wniosek Powiatu Bydgoskiego, działającego przez Pełnomocnika Wiesława Łuszyńskiego Zakład Projektowania, Nadzoru i Usług Consultingowych Inżdróg Spółka Cywilna – zgodnie z pełnomocnictwem z dnia 14.02.2013 r., postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ścieżek rowerowych w powiecie bydgoskim, chełmińskim i mieście Bydgoszcz – odcinek wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 551 – od początku miejscowości Dąbrowa Chełmińska do granicy powiatu chełmińskiego na działkach o numerach ewidencyjnych 242/5, 255/3, 256, 257/2, 258 i 269/4 w obrębie geodezyjnym Dąbrowa Chełmińska oraz na działkach o numerach ewidencyjnych 323/9, 323/11, 323/12 i 322/5 w obrębie geodezyjnym Gzin Górny.

W związku z powyższym, w oparciu o art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z 2013 r., poz. 267) strony mogą w terminie 7 dni od daty ogłoszenia zapoznać się w tut. urzędzie z dokumentami oraz składać wnioski i uwagi dot. przedmiotowej inwestycji.
 

metryczka


Wytworzył: Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (2 października 2013)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (2 października 2013, 15:45:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1129