OBWIESZCZENIE o umorzeniu postępowania dot. stalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na zagospodarowaniu terenu na cele sportowo-rekreacyjne w Ostromecku

Dąbrowa Chełmińska 29.08.2013 r.
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst: Dz. U. z 2012 r. poz. 647] zawiadamiam, że została wydana decyzja administracyjna  w sprawie umorzenia postępowania dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla inwestycji polegającej na zagospodarowaniu terenu na cele sportowo-rekreacyjne z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi oraz budowie zbiornika retencyjnego na cele melioracji szczegółowych na działce nr 167/1 obręb geodezyjny Ostromecko.
 

metryczka


Wytworzył: Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (29 sierpnia 2013)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (29 sierpnia 2013, 10:22:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1322