OBWIESZCZENIE o podjęciu postępowania zawieszonego z urzędu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Dąbrowa Chełmińska 27.08.2013 r.
  
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst Dz. U. z 2012 r. poz. 647] zawiadamiam, że w dniu 27.08.2013 r.
zostało podjęte zawieszone z urzędu
postępowanie w sprawie w sprawie  ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla inwestycji polegającej na zagospodarowaniu terenu na cele sportowo-rekreacyjne z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi oraz budowie zbiornika retencyjnego na cele melioracji szczegółowych na działce nr 167/1 obręb geodezyjny Ostromecko.

metryczka


Wytworzył: Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (27 sierpnia 2013)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (27 sierpnia 2013, 15:44:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1050