OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV obręb Wałdowo Królewskie

Dąbrowa Chełmińska 26.08.2013 r.
 
                                                    
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst: Dz. U. z 2012 r. poz. 647] zawiadamiam, że w dniu 20.08.2013 r. zostało wszczęte na wniosek P. Tadeusza Koniecznego reprezentującego firmę PROJ-FIN Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Dworcowej 81/804 w Bydgoszczy działającego w imieniu i na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi na działkach nr 53/7, 53/8, 53/9, 53/10, 53/11, 52/1 i 52/2 obręb Wałdowo Królewskie.
 
W związku z powyższym i w oparciu o art. 10 w/w ustawy strony mogą w terminie 7 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia zapoznać się w tut. Urzędzie z dokumentami oraz składać wnioski i uwagi dot. przedmiotowej inwestycji.
 
 

metryczka


Wytworzył: Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (26 sierpnia 2013)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (26 sierpnia 2013, 09:52:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1091