Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa linii kablowych SN 15kV dla potrzeb Elektrowni Wiatrowej BOLUMINEK


Dąbrowa Chełmińska 31.07.2013 r.
 
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
 
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst: Dz. U. z 2012 r. poz. 647] zawiadamiam, że została wydana decyzja administracyjna w sprawie  ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie zalicznikowych linii kablowych SN 15kV dla potrzeb Elektrowni Wiatrowej BOLUMINEK – realizacja inwestycji na działkach nr 59/7 i 59/8 obręb Bolumin, gm. Dąbrowa Chełmińska.
 
Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, które należy wnieść za pośrednictwem Wójta Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej w terminie 14 dni od daty ogłoszenia.

metryczka


Wytworzył: Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (31 lipca 2013)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (31 lipca 2013, 11:20:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 897