Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa linii kablowych dla potrzeb Elektrowni Wiatrowej BOLUMINEK

Dąbrowa Chełmińska 22.07.2013 r.
 
 
OBWIESZCZENIE
  Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
 
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.] zawiadamiam, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie zalicznikowych linii kablowych SN 15kV dla potrzeb Elektrowni Wiatrowej BOLUMINEK – realizacja inwestycji na działkach nr 59/7 i 59/8 obręb Bolumin, gm. Dąbrowa Chełmińska.
W związku z tym można zapoznać się z materiałem dowodowym tej sprawy w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełm. do  dnia 30.07.2013 r. w godzinach urzędowania.

metryczka


Wytworzył: Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (22 lipca 2013)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (22 lipca 2013, 13:15:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 811