Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa sieci wodociągowej w Wałdowie Królewskim.

Dąbrowa Chełmińska 9.07.2013 r.
 
 
OBWIESZCZENIE
  Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
 
 
  Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst: Dz. U. z 2012 r. poz. 647] zawiadamiam, że została wydana decyzja administracyjna w sprawie  ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej na działce o nr ewid. 58/14 położonej w obrębie geodezyjnym Wałdowo Królewskie gm. Dąbrowa Chełmińska.
 
Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, które należy wnieść za pośrednictwem Wójta Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej w terminie 14 dni od daty ogłoszenia.

metryczka


Wytworzył: Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (9 lipca 2013)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (9 lipca 2013, 12:54:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 943