OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na zalicznikowych linii kablowych dla potrzeb Elektrowni Wiatrowej BOLUMINEK

Dąbrowa Chełmińska 11.06.2013 r.
   
 
OBWIESZCZENIE
  Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst Dz. U. z 2012 r. poz. 647] zawiadamiam, że w dniu 5.06.2013 r. zostało wszczęte na wniosek P. Ewy i Wiesława Pawłowskich postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę zalicznikowych linii kablowych średniego napięcia 15kV dla potrzeb Elektrowni Wiatrowej BOLUMINEK na nieruchomości oznaczonej numerami działki 59/7 i 59/8 obręb Bolumin w miejscowości Boluminek gmina Dąbrowa Chełmińska.
 
W związku z powyższym i w oparciu o art. 10 w/w ustawy strony mogą w terminie 7 dni od daty ogłoszenia zapoznać się w tut. Urzędzie z dokumentami oraz składać wnioski i uwagi dot. przedmiotowej inwestycji.

 

metryczka


Wytworzył: Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (11 czerwca 2013)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (11 czerwca 2013, 12:12:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 752