Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Nowy Dwór


Dąbrowa Chełmińska15.05.2013 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
 
 
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst: Dz. U. z 2012 r. poz. 647] zawiadamiam, że została wydana decyzja administracyjna w sprawie  ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniem bocznym  na działkach o nr ewid. 331, 283, 289/1, 327/3, 327/4, 327/6, 327/7, 327/8  obręb ewidencyjny Ostromecko  we wsi Nowy Dwór, gm. Dąbrowa Chełmińska.
 
Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, które należy wnieść za pośrednictwem Wójta Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej w terminie 14 dni od daty ogłoszenia.
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (15 maja 2013)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (15 maja 2013, 07:40:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1012