Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Nowy Dwór


Dąbrowa Chełmińska 7.05.2013 r.
 
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
 
 
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z póżn. zm.] zawiadamiam, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami bocznymi we wsi Nowy Dwór na działkach Nr 283, 289/1, 331, 327/3, 327/4, 327/6, 327/7 i 327/8 obręb Ostromecko.
W związku z tym można zapoznać się z materiałem dowodowym tej sprawy w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełm. do  dnia 14.05.2013 r. w godzinach urzędowania.
 
 

metryczka


Wytworzył: Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (7 maja 2013)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (7 maja 2013, 16:34:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 775