Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa sieci wodociągowej w miejscowości Czarże


Dąbrowa Chełmińska 7.05.2013 r.
 
                                                    
    OBWIESZCZENIE
  Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
 
   
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst: Dz. U. z 2012 r. poz. 647] zawiadamiam, że została wydana decyzja administracyjna w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej Ø 90 mm PE na działce o nr ewid. 411 obręb ewidencyjny Czarże  we wsi Czarże, gm. Dąbrowa Chełmińska.
 
Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, które należy wnieść za pośrednictwem Wójta Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej w terminie 14 dni od daty ogłoszenia.
 

metryczka


Wytworzył: Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (7 maja 2013)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (7 maja 2013, 13:01:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 988