OBWIESZCZENIE: została wydana decyzja administracyjna w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z póżn. zm.] zawiadamiam, że została wydana decyzja administracyjna w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie transformatora słupowego razem z liniami kablowymi średniego i niskiego napięcia dla zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 54/3 we wsi Gzin – realizacja inwestycji na działkach nr 60/2, 55, 54/2 i 54/3 obręb Gzin Górny, gm. Dąbrowa Chełmińska

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (30 kwietnia 2013)
Opublikował: Sławomir Zieliński (2 maja 2013, 08:00:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 849