Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa sieci wodociągowej we wsi Czarże.


Dąbrowa Chełmińska 24.04.2013 r.
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst Dz. U. z 2012 r. poz. 647] zawiadamiam, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej Ø 90  mm PE na działce o nr ewid. 411 obręb ewidencyjny Czarże  we wsi Czarże, gm. Dąbrowa Chełmińska.

 W związku z tym można zapoznać się z materiałem dowodowym tej sprawy w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełm. do  dnia 6.05.2013 r. w godzinach urzędowania.

metryczka


Wytworzył: Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (24 kwietnia 2013)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (24 kwietnia 2013, 08:39:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 862