Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa transformatora słupowego razem z liniami kablowymi w Dąbrowie Chełm.


Dąbrowa Chełmińska 24.04.2013 r.
 
                        
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst: Dz. U. z 2012 r. poz. 647] zawiadamiam, że została wydana decyzja administracyjna w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie transformatora słupowego razem z liniami kablowymi średniego i niskiego napięcia dla zasilania nieruchomości oznaczonych numerami: 84/5, 84/6, 84/7, 84/8, 84/9, 84/10, 84/11, 84/12, 84/14, 84/15, 84/16, 84/17, 84/18, 84/19, 84/20, 84/21, 84/22 we wsi Dąbrowa Chełmińska – realizacja inwestycji na działkach nr 84/5, 84/6, 84/7, 84/8, 84/9, 84/10, 84/11, 84/12, 84/14, 84/15, 84/16, 84/17, 84/18, 84/19, 84/20, 84/21, 84/22, 84/23, 84/24, 311 i 92/35 obręb Dąbrowa Chełmińska, gm. Dąbrowa Chełmińska.
 
Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, które należy wnieść za pośrednictwem Wójta Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej w terminie 14 dni od daty ogłoszenia.
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (24 kwietnia 2013)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (24 kwietnia 2013, 08:35:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1837