Zebranie materiału dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - w sprawie budowy transformatora słupowego dla zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z póżn. zm.]
zawiadamiam, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie transformatora słupowego razem z liniami kablowymi średniego i niskiego napięcia dla zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 54/3 we wsi Gzin – realizacja inwestycji na działkach nr 60/2, 55, 54/2 i 54/3 obręb Gzin Górny, gm. Dąbrowa Chełmińska.

metryczka


Wytworzył: Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (18 kwietnia 2013)
Opublikował: Sławomir Zieliński (18 kwietnia 2013, 13:10:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1655