Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa transformatora słupowego razem z liniami kablowymi średniego i niskiego napięcia dla nieruchomości w Dąbrowie Chełm.

Dąbrowa Chełmińska 10.04.2013 r.
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z póżn. zm.] zawiadamiam, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie transformatora słupowego razem z liniami kablowymi średniego i niskiego napięcia dla zasilania nieruchomości oznaczonych numerami: 84/5, 84/6, 84/7, 84/8, 84/9, 84/10, 84/11, 84/12, 84/14, 84/15, 84/16, 84/17, 84/18, 84/19, 84/20, 84/21, 84/22 we wsi Dąbrowa Chełmińska – realizacja inwestycji na działkach nr 84/5, 84/6, 84/7, 84/8, 84/9, 84/10, 84/11, 84/12, 84/14, 84/15, 84/16, 84/17, 84/18, 84/19, 84/20, 84/21, 84/22, 84/23, 84/24, 311 i 92/35 obręb Dąbrowa Chełmińska, gm. Dąbrowa Chełmińska.
 
W związku z tym można zapoznać się z materiałem dowodowym tej sprawy w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełm. do  dnia 22.04.2013 r. w godzinach urzędowania.
 

metryczka


Wytworzył: Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (10 kwietnia 2013)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (10 kwietnia 2013, 11:20:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1452