OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę wodociągu Ø90 w miejscowości Czarże


Dąbrowa Chełmińska 3.04.2013 r.
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
 
 
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.] zawiadamiam, że w dniu 29.03.2013 r. zostało wszczęte na wniosek P. mgr inż. Andrzeja Rożek właściciela firmy Usługi Projektowe mgr inż. Andrzej Rożek z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Stawowej 68A działającego w imieniu i na rzecz Gminy Dąbrowa Chełmińska postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę wodociągu Ø90 długości ok 280 m w miejscowości Czarże  na nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnymi działki 411 obręb ewidencyjny Czarże,  Gmina Dąbrowa Chełmińska.
 
 
W związku z powyższym i w oparciu o art. 10 w/w ustawy strony mogą w terminie 7 dni od daty ogłoszenia zapoznać się w tut. Urzędzie z dokumentami oraz składać wnioski i uwagi dot. przedmiotowej inwestycji.
 
 

metryczka


Wytworzył: Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (3 kwietnia 2013)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (3 kwietnia 2013, 15:45:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1132