OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na na budowę transformatora słupowego razem z liniami kablowymi w miejscowości Dąbrowa Chełm.


Dąbrowa Chełmińska 12.03.2013 r.
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst Dz. U. z 2012 r. poz. 647] zawiadamiam, że w dniu 5.03.2013 r. zostało wszczęte na wniosek P. Pawła Michalskiego Kierownika Działu Wspomagania  Dystrybucji działającego w zastępstwie Dyrektora  Rejonu  Dystrybucji Bydgoszcz ENEA Operator ul. Kąpielowa 6; 85-513 Bydgoszcz  postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę transformatora słupowego razem z liniami kablowymi średniego i niskiego napięcia  dla zasilania nieruchomości oznaczonych numerami działki nr 84/5, 84/6, 84/7, 84/8, 84/9, 84/10, 84/11, 84/12, 84/14, 84/15, 84/16, 84/17, 84/18, 84/19, 84/20, 84/21, 84/22 obręb Dąbrowa Chełmińska. Inwestycja realizowana będzie na nieruchomościach oznaczonych numerami działki nr 84/5, 84/6, 84/7, 84/8, 84/9, 84/10, 84/11, 84/12, 84/14, 84/15, 84/16, 84/17, 84/18, 84/19, 84/20, 84/21, 84/22, 84/23, 84/24, 311 i 92/35 obręb Dąbrowa Chełmińska we wsi Dąbrowa Chełmińska.
 
W związku z powyższym i w oparciu o art. 10 w/w ustawy strony mogą w terminie 7 dni od daty ogłoszenia zapoznać się w tut. Urzędzie z dokumentami oraz składać wnioski i uwagi dot. przedmiotowej inwestycji.
 

metryczka


Wytworzył: Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (12 marca 2013)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (12 marca 2013, 08:46:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1696