OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na na budowę transformatora słupowego razem z liniami kablowymi w miejscowości Gzin

Dąbrowa Chełmińska 12.03.2013 r.
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
 
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst Dz. U. z 2012 r. poz. 647] zawiadamiam, że w dniu 5.03.2013 r. zostało wszczęte na wniosek P. Pawła Michalskiego Kierownika Działu Wspomagania  Dystrybucji działającego w zastępstwie Dyrektora  Rejonu  Dystrybucji Bydgoszcz ENEA Operator ul. Kąpielowa 6; 85-513 Bydgoszcz  postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę transformatora słupowego razem z liniami kablowymi średniego i niskiego napięcia dla  zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego wybudowanego na działce Nr 54/3 obręb Gzin Górny we wsi Gzin. Inwestycja realizowana będzie na nieruchomościach oznaczonych numerami działki nr 60/2, 55, 54/2 i 54/3 obręb Gzin Górny we wsi Gzin.
 
W związku z powyższym i w oparciu o art. 10 w/w ustawy strony mogą w terminie 7 dni od daty ogłoszenia zapoznać się w tut. Urzędzie z dokumentami oraz składać wnioski i uwagi dot. przedmiotowej inwestycji.
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (12 marca 2013)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (12 marca 2013, 08:44:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1696