Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa sieci wodociągowej we wsi Gzin


Dąbrowa Chełmińska 5.03.2013 r.
 
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
   
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst: Dz. U. z 2012 r. poz. 647] zawiadamiam, że została wydana decyzja administracyjna w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej budowie sieci wodociągowej na działce o nr ewid. 5/17 obręb ewidencyjny Gzin Górny  we wsi Gzin, gm. Dąbrowa Chełmińska.
 
Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, które należy wnieść za pośrednictwem Wójta Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej w terminie 14 dni od daty ogłoszenia.
 

metryczka


Wytworzył: Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (5 marca 2013)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (5 marca 2013, 15:29:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1234