Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa sieci wodociągowej na działce o nr ewid. 5/17 obręb ewidencyjny Gzin Górny


Dąbrowa Chełmińska 18.02.2013 r.
 
OBWIESZCZENIE  
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst Dz. U. z 2012 r. poz. 647] zawiadamiam, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej budowie sieci wodociągowej na działce o nr ewid. 5/17 obręb ewidencyjny Gzin Górny we wsi Gzin gmina Dąbrowa Chełmińska.
 
W związku z tym można zapoznać się z materiałem dowodowym tej sprawy w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełm. do  dnia 1.03.2013 r. w godzinach urzędowania.

metryczka


Wytworzył: Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (18 lutego 2013)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (18 lutego 2013, 14:03:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1495