OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci wodociągowej we wsi Gzin.

Dąbrowa Chełmińska 15.01.2013 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
o wszczęciu postępowania w sprawie
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [Dz. U. z 2012 r. poz. 647]  zawiadamiam, że w dniu 11.01.2013 r. zostało wszczęte na wniosek P. Tomasza Chyły postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci wodociągowej na nieruchomości oznaczonej nr działki 5/17 obręb geodezyjny Gzin Górny we wsi Gzin.
 
W związku z powyższym i w oparciu o art. 10 w/w ustawy strony mogą w terminie do dnia 25 stycznia 2013 r. zapoznać się w tut. Urzędzie z dokumentami oraz składać wnioski i uwagi dot. przedmiotowej inwestycji .

metryczka


Wytworzył: Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (15 stycznia 2013)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (15 stycznia 2013, 10:53:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1110