Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie budynku usług kultury i oświaty oraz remizy OSP w Czarżu


Dąbrowa Chełmińska 9.01.2013 r.
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst: Dz. U. z 2012 r. poz. 647] zawiadamiam, że została wydana decyzja administracyjna w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie budynku usług kultury i oświaty oraz remizy OSP  o garaż na samochód OSP (wóz strażacki) z zapleczem socjalnym oraz pomieszczenia biblioteki szkolnej wraz z przebudową części istniejącej na działkach nr 311/6, 310/3, 311/13, 311/14, 311/12, 311/9, 311/10, 311/17 we wsi Czarże obręb geodezyjny Czarże, gm. Dąbrowa Chełmińska.
 
Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, które należy wnieść za pośrednictwem Wójta Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej w terminie 14 dni od daty ogłoszenia.

metryczka


Wytworzył: Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (9 stycznia 2013)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (9 stycznia 2013, 12:31:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1272