Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego -rozbudowa budynku usług kultury i oświaty oraz remizy OSP w Czarżu

Dąbrowa Chełmińska 21.12.2012 r.
 
                                                 
OBWIESZCZENIE
 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst Dz. U. z 2012 r. poz. 647] zawiadamiam, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie budynku usług kultury i oświaty oraz remizy OSP o garaż na samochód OSP (wóz strażacki) z zapleczem socjalnym oraz pomieszczenia biblioteki szkolnej wraz z przebudową części istniejącej na działkach Nr 311/6, 310/3, 311/13, 311/14, 311/12, 311/9, 311/10, 311/17 we wsi Czarże obręb geodezyjny Czarże, gm. Dabrowa Chełmińska.
W związku z tym można zapoznać się z materiałem dowodowym tej sprawy w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełm. do  dnia 4.01.2013 r. w godzinach urzędowania.
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (21 grudnia 2012)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (21 grudnia 2012, 12:57:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1122