Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa istniejącej linii napowietrznej n.n. oraz budowa linii kablowej ziemnej z lokalizacją złącza kablowo-pomiarowego i budową słupa

Dąbrowa Chełmińska 28.11.2012 r.
 
                                                    
OBWIESZCZENIE  
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
 
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst Dz. U. z 2012 r. poz. 647] zawiadamiam, że została wydana decyzja administracyjna w sprawie  ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie istniejącej linii napowietrznej n.n. oraz budowie elektroenergetycznej linii kablowej ziemnej wraz z lokalizacją złącza kablowo-pomiarowego i budową nowego słupa linii napowietrznej n.n. na działkach nr 371/7, 371/8, 371/12, 171/13, 371/16, 370/4 i 375 obręb ewidencyjny Ostromecko  we wsi Nowy Dwór gm. Dąbrowa Chełmińska.
 
Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, które należy wnieść za pośrednictwem Wójta Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej w terminie 14 dni od daty ogłoszenia.
   

metryczka


Wytworzył: Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (28 listopada 2012)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (28 listopada 2012, 09:40:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1906