Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowy budynku socjalno-gospodarczego przy korcie tenisowym w Strzyżawie


Dąbrowa Chełmińska 20.11.2012 r.
 
                      
OBWIESZCZENIE  
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst: Dz. U. z 2012 r. poz. 647] zawiadamiam, że została wydana decyzja administracyjna w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie budynku socjalno-gospodarczego dla obsługi boiska sportowego /kort tenisowy/ w miejscowości Strzyżawa na działce nr 127/32 obręb geodezyjny Ostromecko, gm. Dąbrowa Chełmińska.
 
Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, które należy wnieść za pośrednictwem Wójta Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej w terminie 14 dni od daty ogłoszenia.
 
 

metryczka


Wytworzył: Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (20 listopada 2012)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (20 listopada 2012, 10:07:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1040