Obwieszczenie o ponownym wszczęciu postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego-rozbudowa budynku usług kultury i oświaty oraz remizy OSP Czarże


Dąbrowa Chełmińska 20.11.2012 r.
 
 
OBWIESZCZENIE  
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.] zawiadamiam,  że w związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 22 sierpnia 2012 r. sygn. akt IISA/BD443/12 uchylającą moją decyzję z dnia 28 grudnia 2011 r., w dniu 20.11.2012 r. zostało ponownie wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku usług kultury i oświaty oraz remizy OSP o garaż na samochód OSP (wóz strażacki) z zapleczem socjalnym oraz pomieszczenia biblioteki szkolnej wraz z przebudową części istniejącej na działkach Nr 311/6, 310/3, 311/13, 311/14, 311/12, 311/9, 311/10, 311/17 we wsi Czarże obręb geodezyjny Czarże, gm. Dabrowa Chełmińska
 
W związku z powyższym i w oparciu o art. 10 w/w ustawy strony mogą zapoznać się w tut. Urzędzie z dokumentami oraz składać wnioski i uwagi dot. przedmiotowej inwestycji do  dnia 30.11.2012 r. w godzinach urzędowania.
 
 

metryczka


Wytworzył: Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (20 listopada 2012)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (20 listopada 2012, 10:04:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 967