Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego-przebudowa istniejącej linii n.n. oraz budowie linii kablowej ziemnej wraz z lokalizacją złącza i budową słupa linii napowietrznej


Dąbrowa Chełmińska 13.11.2012 r.
                                                    
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
 
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst Dz. U. z 2012 r. poz. 647] zawiadamiam, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie istniejącej linii napowietrznej n.n. oraz budowie linii kablowej ziemnej wraz z lokalizacją złącza kablowo – pomiarowego i budową nowego słupa linii napowietrznej n.n. na działkach nr 371/7,  371/8,    371/12 , 171/13, 371/16, 370/4  i 375  obręb geodezyjny Ostromecko we wsi Nowy Dwór.
 
W związku z tym można zapoznać się z materiałem dowodowym tej sprawy w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełm. do  dnia 23.11.2012 r. w godzinach urzędowania.
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (13 listopada 2012)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (13 listopada 2012, 14:18:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1754