OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego- przebudowa linii napowietrznej n.n. budowa linii kablowej wraz z lokalizacją złącza i budową słupa linii napowietrznej .


Dąbrowa Chełmińska 17.10.2012 r.
   
OBWIESZCZENIE
 
o wszczęciu postępowania w sprawie
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [Dz. U. z 2012 r. poz. 647]  zawiadamiam, że w dniu 11.10.2012 r. zostało wszczęte na wniosek P. Pawła Michalskiego Kierownika Działu Wspomagania Dystrybucji w Rejonie Bydgoszcz działającego w imieniu i na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie istniejącej linii napowietrznej n.n. oraz budowie linii kablowej ziemnej wraz z lokalizacją złącza kablowo – pomiarowego i budową nowego słupa linii napowietrznej n.n. na działkach nr 371/7,  371/8,  371/12, 171/13, 371/16, 370/4  i 375  obręb geodezyjny Ostromecko we wsi Nowy Dwór.
 
W związku z powyższym i w oparciu o art. 10 w/w ustawy strony mogą w terminie do dnia 26 października 2012 r. zapoznać się w tut. Urzędzie z dokumentami oraz składać wnioski i uwagi dot. przedmiotowej inwestycji.
 

metryczka


Wytworzył: Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (17 października 2012)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (17 października 2012, 09:50:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1718