OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [Dz. U. z 2012 r. poz. 647]  zawiadamiam, że w dniu 9.10.2012 r. zostało wszczęte na wniosek P. mgr inż. Radosława Ciechackiego Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska działającego w imieniu i na rzecz Gminy Dąbrowa Chełmińska postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę budynku socjalno gospodarczego dla obsługi boiska sportowego na działce Nr 127/32 obręb ewidencyjny Ostromecko we wsi Strzyżawa.
 
 
W związku z powyższym i w oparciu o art. 10 w/w ustawy strony mogą w terminie do dnia 18 października 2012 r. zapoznać się w tut. Urzędzie z dokumentami oraz składać wnioski i uwagi dot. przedmiotowej inwestycji

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska (10 października 2012)
Opublikował: Sławomir Zieliński (10 października 2012, 11:00:27)

Ostatnia zmiana: Sławomir Zieliński (10 października 2012, 11:05:33)
Zmieniono: korekta czcionki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1346