Obwieszczenie o wydaniu decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV


Dąbrowa Chełmińska 18.09.2012 r.
 
 
 
OBWIESZCZENIE  
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
 
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst Dz. U. z 2012 r. poz. 647] zawiadamiam, że została wydana decyzja administracyjna w sprawie  ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV na działkach nr 309/7, 304/2, 305, 310/4, 310/5 obręb ewidencyjny Gzin Górny we wsi Gzin, gm. Dąbrowa Chełmińska.
 
Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, które należy wnieść za pośrednictwem Wójta Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej w terminie 14 dni od daty ogłoszenia.
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (18 września 2012)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (18 września 2012, 13:04:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1055